Ergonomia w pracy

Jak przygotować ergonomiczne miejsce pracy

Źle przygotowane stanowisko pracy może być przyczyną zwolnień lekarskich. Przecież fotel to fotel, a biurko to biurko. Jest w tym wszystkim jednak haczyk. Dowiedz się jak tego uniknąć, czyli jak zaplanować i wyposażyć stanowisko pracy, żeby było zdrowe i wygodne.

Ergonomia

jest to dziedzina wykorzystująca wiedzę o możliwościach psychofizycznych i potrzebach człowieka do projektowania i korygowania wyrobów użytkowych, maszyn, urządzeń, narzędzi, organizowania miejsca pracy i otaczającego nas środowiska w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, komfortu, bezpieczeństwa i satysfakcji z pracy. Wiedza ta ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia zawodowego oraz codziennego. Uczestniczy w organizacji pracy biurowej, ale jest obecna także w przemyśle.

Obecnie jej siła oddziaływania dotyka praktycznie wszystkich obszarów aktywności życiowej człowieka, obiektów materialnych i systemów informacyjnych. Z perspektywy ergonomii można również mówić o:

  • metodach i technologiach produkcji i wytwarzania
  • jakości produktów
  • aranżacjach przestrzeni mieszkalnej
  • środkach transportu
  • sposobach komunikowania się
  • warunkach życia odpowiadającym potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych
  • pracy biurowej (w szczególny sposób dotyczy to stanowisk komputerowych)
  • sporcie i rekreacji

Medyczny aspekt ergonomii.

Lekarze medycyny pracy oraz ortopedzi alarmują, że nieprzestrzeganie zasad ergonomii w środowisku pracy ma swoje konsekwencje w braku efektywności oraz mniejszej wydajności zatrudnionych osób. W zatrważającym tempie wzrasta liczba pracowników u których zdiagnozowano nawracające bóle głowy, kłopoty z koncentracją czy też przeszkadzające w codziennych obowiązkach bóle kręgosłupa. Nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy oraz niekorzystna dla zdrowia, wymuszona pozycja ciała niesie ze sobą nie tylko dolegliwości bólowe ale prowadzi także do trwałych zmian zwyrodnieniowych, a w konsekwencji – do długotrwałej rehabilitacji.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dokładnie opisuje, jakie normy powinny zostać zachowane i do jakich kryteriów musi się dostosować każdy pracodawca odpowiedzialny za organizację stanowisk pracy.

Jak planować stanowisko pracy.

Aranżacja przestrzeni biurowej powinna zostać w taki sposób zaplanowana i zrealizowana, aby nie powodować niekorzystnego dla organizmu stałego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Muszą to być również rozwiązania bezpieczne dla wzroku. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady związane z ergonomią stanowisk pracy, które regulują również sposób wykorzystania foteli i mebli biurowych.

Monitor powinien znajdować się w odległości oscylującej między 40, a 75 cm od oczu użytkownika, jego górna krawędź nie powinna znajdować się powyżej linii wzroku, a kąt obserwacji ekranu powinien mieścić się w zakresie 20º - 50º w dół.

Klawiatura pomiędzy najbliższą użytkownikowi krawędzią stołu, a klawiaturą nie powinno być więcej jak 10 cm
klawiatura powinna stwarzać możliwość kontrolowania oraz dopasowywania kąta nachylenia w zakresie 0º÷15º,
wysokość klawiatury powinna zostać odpowiednio dopasowana – przy założeniu, że środkowy rząd klawiszy alfanumerycznych (z literami: A,S,D,F, etc.), licząc od powierzchni blatu, nie przekraczała 3 centymetrów dla przynajmniej jednej, dowolnej pozycji pochylenia klawiatury.

Biurko i wszystkie akcesoria oraz elementy potrzebne do pracy powinny znajdować się w zasięgu ręki – blat stołu musi umożliwiać takie ich ustawienie, zarówno wysokość biurka oraz siedziska fotela biurowego powinna być taka, aby zapewniała: naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem odpowiednią przestrzeń do swobodnego umieszczenia nóg pod blatem stołu.

Krzesło (fotel) powinno posiadać: odpowiednią stabilność, wyposażenie w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, regulację wysokości siedziska fotela biurowego w zakresie 400-500 mm (licząc od podłogi), kontrolowaną wysokość oparcia oraz regulację jego pochylenia w zakresie: 5º do przodu i 30º do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego kształtu kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360º, a podłokietniki umożliwiające swobodne ułożenie rąk.

Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko zorganizowane według zasad ergonomii należy wyposażyć w specjalny uchwyt na dokument. Powinien on znajdować się przed pracownikiem – między ekranem monitora i klawiaturą – lub w innym miejscu. W ten sposób możliwe będzie zminimalizowanie uciążliwych ruchów głowy i oczu.

Na życzenie pracownika, a także gdy odległość siedziska fotela biurowego od podłoża uniemożliwia płaskie, swobodne ustawienie stóp na podłodze, stanowisko takie należy wyposażyć w podnóżek. Powinien on mieć kąt pochylenia w zakresie 0º÷15º. Jego wysokość powinna być ściśle odpowiadająca potrzebom danego pracownika.

Wróć